Sari la conținut

Oferta educațională


Servicii oferite de unitatea de învățământ:

 • Servicii educaționale pentru copii cu vârste între 2/3 -5/6 ani;
 • Grădinița oferă servicii de masă și cazare;
 • Pregătirea hranei pentru copii este asigurată prin cantina proprie;
 • Serviciile medicale sunt asigurate de 2 asistenti medicali. În grădiniță există cabinet medical;
 • Asistența psihopedagogică este asigurată de un consilier școlar și un logoped.

Baza materială:

Demisol: 2 săli de grupă, CDI, Centru CRED, 1 sală de sport

Parter: 3 săli de grupă, cabinet medical, sală de mese+bucătărie

Etaj I: 3 săli de grupă, sală polivalentă, cancelarie, cabinet de logopedie, birou director

În grădiniţă există rețea wireless fapt care permite utilizarea calculatoarelor personale sau laptop-urile în unitate.     

Resursă umană:

Personal de conducere: Director

Cadre didactice:

 • titulare: 8
 • Suplinitori calificați: 5

 

Personal didactic auxiliar:

 • administrator financiar-contabil – 0,50 normă
 • administrator de patrimoniu – 1 normă

 

Personal nedidactic:

 • fochist: 1
 • îngrijitor copii: 8 normă
 • muncitor bucătărie: 1 normă
 • ajutor bucătărie: 1 normă
 • muncitor: 1 normă